Forside Kirker Kalender Menighedsråd Personale Kirkegård Kirkeblad Fotos Links
STSK-kirker

Hvad gør jeg i tilfælde af:

Salme-
maraton

Klik på folde-
ren og hent
en pdf-fil,
hvor du kan
læse mere
og se en
oversigt over,
hvornår det
finder sted i
provstiets
kirker.

»Alle kirker synger«
har også sin
egen hjem-
meside.

Den finder
du HER.

Salmemaraton.pdf

Tirsdag 8. November
afholdes menighedsrådsvalg

Læs mere HER

Tese-posters

Medlemmer søges
til menighedsrådet

med interesse
for kirkelivet
i Sjørring!

Henvendelse til
Kirsten Humlum
kihumlum@gmail.com
eller på tlf :97971508/21121031

Klik på kirkedøren
og læs opslagene!

Præst søges
til Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup Pastorat i Thy

Vi er et 4-sogns pastorat med stor vilje til et positivt samarbejde.

Vi søger en imødekommende og engageret præst, der vil være med til at sætte sit præg på pastoratet, og som har evne, vilje og lyst til at bidrage til et fortsat godt samarbejdsklima på alle niveauer.

Pastoratet består af 4 sogne med hver sin kirke, hvor kirkerne i Sjørring og Skjoldborg udgør hovedkirkerne.  Der er dog højst gudstjeneste i 2 af kirkerne om søndagen.

Læs mere HER

Fødsel - Barnedåb - Konfirmation - Bryllup - Død
- så klik HER

Vigtige datoer!
Der er en række
tidsfrister, der skal
overholdes i forbindelse med
menighedsrådsvalget 2016.

Læs mere HER