Forside Kirker Kalender Menighedsråd Personale Kirkegård Kirkeblad Fotos Links
STSK-kirker

Hvad gør jeg i tilfælde af:
Fødsel - Barnedåb - Konfirmation - Bryllup - Død
- så klik
HER eller kontakt:
Jesper Wiborg Andersen - tlf.: 97 93 10 61

Salme-
maraton

Klik på folde-
ren og hent
en pdf-fil,
hvor du kan
læse mere
og se en
oversigt over,
hvornår det
finder sted i
provstiets
kirker.

»Alle kirker synger«
har også sin
egen hjem-
meside.

Den finder
du HER.

STSK-kirker.dk redigeres af et udvalg under menighedsrådet - med Jesper Wiborg Andersen som webmaster og med Leif Damsgaard Jensen, Thisted, som konsulent.

www.STSK-kirker.dk
er en fælles hjemmeside
for de sogne, der omfatter Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup
kirker samt det kirkelige liv i og omkring dem.
Sognepræst er:
   
Jesper Wiborg
   Andersen
   97 93 10 61
   JEKA@km.dk

Salmemaraton.pdf

Tirsdag 8.
november
afholdes der
menigheds-
rådsvalg

KLIK HER
og læs mere

Tese-posters

Medlemmer søges
til menighedsrådet

med interesse
for kirkelivet
i Sjørring!

Henvendelse til
Kirsten Humlum
kihumlum@gmail.com
eller på tlf :97971508/21121031

Klik på kirkedøren
og læs opslagene!