Forside Kirker Kalender Menighedsråd Personale Kirkegård Kirkeblad Fotos Links
STSK-kirker

Hvad gør jeg i tilfælde af:
Fødsel - Barnedåb - Konfirmation - Bryllup - Død
- så klik
HER eller kontakt:
Jesper Wiborg Andersen - tlf.: 97 93 10 61

Salme-
maraton

Klik på folde-
ren og hent
en pdf-fil,
hvor du kan
læse mere
og se en
oversigt over,
hvornår det
finder sted i
provstiets
kirker. »Alle kirker synger«
har også sin
egen hjem-
meside.
Den finder
du
HER.

STSK-kirker.dk redigeres af et udvalg under menighedsrådet - med Jesper Wiborg Andersen som webmaster og med Leif Damsgaard Jensen, Thisted, som konsulent.

www.STSK-kirker.dk
er en fælles hjemmeside
for de sogne, der omfat-
ter Sjørring, Thorsted,
Skjoldborg og Kallerup
kirker samt det kirkelige
liv i og omkring dem.
Sognepræst er:
Jesper Wiborg Andersen
97 93 10 61
JEKA@km.dk

Salmemaraton.pdf

Indskrivning for
konfirmander
2016-17

Skjoldborg kirke
19.juni kl. 16.00

Sjørring kirke
19. juni kl. 19.30

Læs mere HER