STSK-kirker
Forside Kirker Kalender Menighedsråd Personale Kirkegård Kirkeblad Fotos Links

Hvad gør jeg i tilfælde af:

Salme-
maraton

Klik på folde-
ren og hent
en pdf-fil,
hvor du kan
læse mere
og se en
oversigt over,
hvornår det
finder sted i
provstiets
kirker.

»Alle kirker synger«
har også sin
egen hjem-
meside.

Den finder
du HER.

Salmemaraton.pdf

Fødsel - Barnedåb - Konfirmation - Bryllup - Død
- så klik HER

Det nyvalgte menighedsråd

Det ny fælles menighedsråd for Sjørring - Thorsted - Skjoldborg og Kallerup sogne har holdt konstituerende møde.

Rådet består af:
5 medlemmer valgt i Sjørring Sogn:
Kirsten Humlum, Palle Holm, Karin Fenger Madsen, Ole Heskjær og Lis Klostergaard
4 medlemmer valgt i Skjoldborg Sogn:
Kirsten Fonseca, Kirsten Thinggaard, Lisbeth Hornstrup og Niels Henning Nielsen
2 medlemmer valgt i Kallerup Sogn:
Børge Hornstrup og Jytte Nielsen
1 medlem valgt i Thorsted Sogn:
Torben Ranneries

Som formand valgtes Kirsten Fonseca og som næstformand Kirsten Humlum.

Som kirkeværger valgtes:
for Sjørring Kirke: Palle Holm
for Skjoldborg Kirke: Lisbeth Hornstrup
for Kallerup Kirke: Jytte Nielsen
for Thorsted Kirke: Torben Ranneries

Som kasserer er valgt Niels Henning Nielsen, og Hanne Gade uden for rådet er regnskabsfører. Som kontaktperson  for personalet valgtes Børge Hornstrup  og som sekretær Karin Fenger Madsen.
Gunner Poulsen blev valgt som bygningskyndig udenfor rådet.
Til kirke og kirkegårdsudvalget valgtes Kirsten Humlum, Kirsten Thinggaard og Ole Heskjær.

Til præstegårdsudvalget valgtes:
Ole Heskjær, Kirsten Thinggaard
og Børge Hornstrup.

Som valgbestyrelse valgtes:
Niels Henning Nielsen (formand),
Torben Ranneries og  Kirsten Humlum.