STSK-kirker
Forside Kirker Kalender Menighedsråd Personale Kirkegård Kirkeblad Fotos Links

Hvad gør jeg i tilfælde af:

Salme-
maraton
2017-18

En ny sæson med salme-sangsaftener
i provstiets kirker starter
i V. Vandet Kirke den 6. september.

Læs mere i folderen, der også ligger som pdf-fil til download. Du henter filen ved at klikke på billedet af folderen for oven.

Fødsel - Barnedåb - Konfirmation - Bryllup - Død

Det håber vi, for kun den sidste godkendelse fra Aalborg Stift mangler,
før fondsansøgninger kan afsendes.
 
En folder med fortællingen om Kallerup Kirkes historie, ønskerne til at ændre de fysiske rammer og tankerne om, hvad det nye kirkerum skal kunne finde anvendelse til, er trykt -  det kan downloades som pdf-fil HER.

Eksperimentarium i Kallerup Kirke  - bliver det i år?

Sjælesorg?
KLIK
herunder

Sognepræst
Unna-Pernille Gjørup Jensen
97 93 10 61
UPG@KM.DK
(Fri mandag)

- så klik HER

Fra præsteindsættelsen 2. juli

Pastor Unna-Pernille Gjørup Jensen blev d. 2. juli 2017 indsat som ny sognepræst i Sjørring-Skjoldborg pastorat af provst Mariann Dahl Amby - kl. 9:00 i Kallerup Kirke og kl. 10:30 i Sjørring Kirke. I den forbindelse blev der også taget afsked med Anna-Marie Sloth, der har været hjælpepræst i nogle måneder.

Billederne herover er begge fra Sjørring Kirke. Foto: Henrik Bolt-Jørgensen

KFUM-spejderne bød også Unna-Pernille Gjørup Jensen velkommen som ny sognepræst i Sjørring-Skjoldborg pastorat. Billedet herover er fra Kallerup Kirke.

Foto: Gruppeleder Skjoldborg-Stagstrup gruppe Jonas O. Christensen

2017_18_Salmemaraton.pdf

Konfirmandjubilæum 1967-2017

24 konfirmander fra 1967 så sådan ud, da de mødtes
i Sjørring Kirke - 50 år efter deres konfirmation.

Bagest fra venstre: Jørgen Kusk Madsen, Mogens Pedersen, Ole Andersen. Per Toftdahl, Konrad Visby Bunch, Knud Erik Kristensen, Alex Madsen, Svend Erik Christensen, Per Kusk Andersen, Kristian Bro.

Midterst fra venstre: Jytte Holm, Grethe Landbo Andersen, Bente Thomsen (Nørgaard), Lisbeth Søndergaard Pedersen. Jytte Jeppesen (Poulsen), Bente NørskovJensen, Bodil Noer, Anne Marie Thorup.

Forrest fra venstre: Jette Overgaard Kristensen, Gerda Nielsen (Frøkjær), Dorthe Østergaard (Bjerregaard), Anne Kristine Madsen (Søndergaard), Maren B. Poulsen, EIse Kappel (Søndergaard)


Kan du finde dem på billedet fra 1967 herunder?
Og måske genkende andre?

Ændringer i gudstjenester
i Sjørring-Skjoldborg pastorat


I forlængelse af ansættelse af ny sognepræst i Sjørring-Skjoldborg Pastorat, er der pga. ferie m.v. i juli - august nedenstående aflysninger, ændringer og præciseringer af gudstjenestelisten.  

Søndag den 30. juli:
Gudstjeneste i Sjørring Kirke kl. 9.00 v. sognepræst Finn Feilan.
Der er ingen gudstjeneste kl. 10.30.
 
Søndag den 6. august:
Gudstjeneste i Skjoldborg Kirke kl. 10.30 v. pastor emer. Jørgen Erbs.
 
Søndag den 13. august:
Gudstjeneste i Kallerup Kirke kl. 9.00 AFLYSES.
Gudstjeneste i Sjørring Kirke kl. 10.30 v. pastor emer. Poul Henning Poulsen.
 
Søndag den 27. august:
Gudstjeneste i Skjoldborg Kirke kl. 9.00 v. sognepræst Asger Hørving.
Gudstjeneste i Thorsted Kirke aflyses.
 
Øvrige gudstjenester i juli-august er uændrede og varetages af
sognepræst Unna-Pernille Gjørup Jensen.
 
 
 
Thisted Provsti den 3. juli 2017
Mariann Amby, provst

Nyt på siden

1)
Kontakt-oplysninger til sogne-præsten har fået fast plads øverst til højre på forsiden.

2)
Billeder fra indsættelsen af vores nye sognepræst Unna-Pernille Gjørup Jensen.

3)
Ændringer til gudstjene-stelisten.
Se ud for den blå pil læn-gere nede i denne spalte.
Snart opdate-res gudstje-nestelisten inde på kalender-siden.

4)
50 års konfirmand-jubilæum! Sammenlign billedet fra 1967 med billedet fra 2017!

5)
Ny sæson med salme-maraton.

6)
Billeder
fra sogne-udflugten.

Sogneudflugten 11. juni

Du kan se flere billeder ved at klikke HER ! - Og ved at klikke dig frem via fanebladet »Fotos« i menubjælken øverst på siden.